estrella

Llibres rars en català

S'han trobat 7 resultats

FABRA (Pompeu). Gramàtica Catalana. (1918)
Primera gramàtica normalitzada de la llengua catalana  

FABRA (Pompeu). Gramàtica Catalana.  
Barcelona, Impremta de la Casa de Caritat, 1918.
Gran in-8...
  Holandesa de pell, llom amb nervis (enquadernació moderna, coberta impresa conservada). (ref.107402)

llibre disponible

Edició Original de la primera gramàtica normalitzada de la llengua ... més


MANESCAL (Honofré). Sermo vulgarment anomenat del ... (1602)
 

MANESCAL (Honofré). Sermo vulgarment anomenat del Serenissim Senyor Don Jaume Segon, Justicier, y pacific, Rey de Arago, y Compte de Barcelona, fill de Don Pedro lo Gran, y de Dona Costança sa muller. Predicat en la Sancta Iglesia, de la Insigne Ciutat de Barcelona a 4 de Novembre del Any 1597. Dirigit al Illustrissim, y Excellentissim Senyor don Joan Teres Archebisbe de Tarragona, y del consell de sa Magestat, Lloctinent, y Capita general per lo Rey nostre Senyor en lo Principat de Cathalunya.  
Estampat en Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas, 1602.
in-4...
  Holandesa de pergamino, lomera con adornos (encuadernación del siglo 19). (ref.107532)

llibre disponible

Primera Edición de este monumento de la historiografía catalana, obra ... més


PLANELLA Y DESPALAU (Don Joseph Amat de). Nenias r... (1701)
L'Academia dels Desconfiats  

PLANELLA Y DESPALAU (Don Joseph Amat de). Nenias reales, y lagrimas obsequiosas que a la immortal memoria del Gran Carlos Segundo Rey de las Españas, y Emperador de la Amercia; en credito de su mas imponderable dolor, y desempeño de su mayor fineza, dedica, y Consagra la Academia de los Desconfiados de Barcelona.  
Barcelona, por Rafael Figuerò, 1701.
in-4...
  Plein vélin souple du temps, dos lisse muet (plats un peu tachés). (ref.103140)

llibre disponible

Edition Originale. Rare recueil de poèmes publiés à la mort ... més


RECOPILACIO de diferents vots, y altres documents,... (1689)
 

RECOPILACIO de diferents vots, y altres documents, en justificacio dels Drets de la Generalitat de Cathalunya: y de que aquells deuen ser pagats per qualsevols personas, aixi Eclesiasticas, com Seculars, sots obligaciò de culpa mortal, y de restituciò; y de la potestat dels molt Illustres Senyors Deputats, pera compellir als Botiguers, Perayres, Sastres, y altres, à jurar lo contengut, y disposat en lo cap. 110. Corts 1481. y cap. 17. Corts 1533. ab declaració del crim, que cometen, tant estos, com los Oficials del General en romprer son jurament; y de la jurisdicciò del molt Illustre, y Reverent Senyor Deputat Eclesiastich, com à Delegat Apostolich, pera procehir ab censuras contra los fraudants dits drets, traduhits alguns dells, de idioma llati, en llengua Cathalana materna, pera comuna noticia de tot estat de personas.  
Barcelona, en casa de Rafel Figuerò, 1689.
in-4 menor...
  Plena pell marbrejada, llom amb nervis ornamentat (enquadernació posterior). (ref.107675)

llibre disponible

Edició original, impresa a Barcelona als tallers de Rafel Figuerò, ... més


RELACIO dels Motius, per los quals nos castiga la ... (1687)
Exorcismos en catalán contra las langostas  

RELACIO dels Motius, per los quals nos castiga la divina iusticia regularment ab la plaga de las Llagostas; dels danys que ocasionan en los Regnes, que la experimentan, y dels remeys Divinos, y humans, se han experimentat favorables en diferents Provincias pera extinguirla. Donala a la estampa la noble, fidelissima, y sempre illustre Ciutat de Gerona pera benefici universal de tota la Diocesi.  
En Gerona, per Geronim Palol, 1687.
in-4...
  Cartoné posterior. (ref.96959)

llibre disponible

Primera Edición. Raro opúsculo en lengua catalana sobre las invasiones ... més     [1/2]
estrella

Search in our inventory


 
   
Offer us your books
Ofereixi'ns els seus llibres

0 Article(s)
€ 0.00

sitemap | book list
last updated today 16/06/2024