RECOPILACIO de diferents vots, y altres docu... (1689)

RECOPILACIO de diferents vots, y altres documents, en justificacio dels Drets de la Generalitat de Cathalunya: y de que aquells deuen ser pagats per qualsevols personas, aixi Eclesiasticas, com Seculars, sots obligaciò de culpa mortal, y de restituciò; y de la potestat dels molt Illustres Senyors Deputats, pera compellir als Botiguers, Perayres, Sastres, y altres, à jurar lo contengut, y disposat en lo cap. 110. Corts 1481. y cap. 17. Corts 1533. ab declaració del crim, que cometen, tant estos, com los Oficials del General en romprer son jurament; y de la jurisdicciò del molt Illustre, y Reverent Senyor Deputat Eclesiastich, com à Delegat Apostolich, pera procehir ab censuras contra los fraudants dits drets, traduhits alguns dells, de idioma llati, en llengua Cathalana materna, pera comuna noticia de tot estat de personas.
Barcelona, en casa de Rafel Figuerò, 1689.
Petit in-4...
Plena piel jaspeada, lomera con adornos (encuadernación posterior).  (réf. 107675).

book available

Primera Edición, impresa en Barcelona en los talleres de Rafel ... 

more  

estrella

OLD AND RARE BOOKS

You have a question about a book? Ask us for more information!

00 34 93 41 21 166
info@livres-rares.com

Telephone line open every day from Monday to Friday, from 10 am to 7 pm.


estrella

PROFESSIONNALS, WITH GUARANTEES

Bookstore affiliated since 1977 with the main international professional associations.

           

0 Item(s)
€ 0.00

sitemap | book list
last updated today 23/05/2024